Grafický náhľad na email

- Grafický náhľad na email zasielame ku každej objednávke zdarma. Tento náhľad je možné akokoľvek meniť a upravovať až k Vašej úplnej spokojnosti.

- V cene objednávky sú zahrnuté 3 grafické náhľady.

- Objednávka je záväzná až po odsúhlasení grafického náhľadu na tlač.